Esiintyjät

Kirjailija, filosofi Torsti Lehtinen

Torsti Lehtinen

Kirjailija, FM Torsti Lehtinen on julkaissut runsaat kolmekymmentä
teosta: romaaneja, runo- ja aforismikokoelmia, näytelmiä, esseitä ja filosofisia teoksia. Seuraava teos Sofian tyttäret – suuret naisfilosofit ilmestyy elokuussa.Filosofit tavattavissa - Katarina Blomqvist ja Anu Virtanen

Katarina Blomqvist on

filosofian maisteri ja yksilötapaamisiin erikoistunut filosofian praktikko. Hän
haluaa tarjota vapaan tilan, jossa ihmisen oma ajattelu tulee kuulluksi ja pääsee kehittymään. Katarinaa kiinnostaa myös ajattelun taitekohtien tallentaminen. Tämän vuoksi hän tekee radiodokumentteja Yleisradioon.
www.katarinablomqvist.fi
Anu Virtanen on filosofian
praktikko ja väitöskirjatutkija. Hän on kiinnostunut filosofian
harjoittamisesta osana hyvää elämää. Anu on erikoistunut sekä yksilötapaamisiin
että ryhmädialogeihin. Työskentelyssä korostuvat kriittisen ajattelun ja

dialogisuuden taidot

Kirjailija, OTK Annu Palmu

Annu Palmu:

"Nokiamiljonääristä mystikoksi"

Idea on juoksuttaa ihminen sellaisen ajatusprosessin läpi, jossa hän oivaltaa, missä kaikkialla ja miten luottamus esiintyy tai ei esiinny, ja mistä syystä sen määrä on heikko tällä hetkellä. Lisäksi kytken ihmisen oman itse-tuntemuksen vaikutuksen luottamuksen tunteen saavutta-misessa ja mielentason rauhan löytämisessä tuohon kokonaisuuteen.

Vanhempi tutkija, filosofinen praktikko Pia Houni

Pia Houni

Pia Houni on teatteritaiteen tohtori, dosentti, kirjailija, erikoistutkija ja filosofinen praktikko, kasvatustieteiden maisteri, filosofian kandidaatti, ortodoksisen teologian maisteriopiskelija, sekä filosofisen praktiikan neuvoja ja kouluttaja.


www.lemoniapro.fi

Kirjoittaminen on arkinen asia. Kirjoitamme päivittäin kauppalappuja, tekstiviestejä, sähköposteja, kirjeitä, kirjoja, päiväkirjoja ja muistiinpanoja. Kirjoittaminen on ajattelua, sisäisen puutarhan vaalimista. Myös lukemisella tiedetään olevan samanlaisia vaikutuksia. Tässä puheenvuorossa tarkastelen miten erilaiset kirjoittamisen muodot, kuten myös lukeminen ovat filosofista oman elämän tarkastelua.

Taiteen maisteri, filosofinen praktikko Elise Liikala

Elise Liikala

Elise Liikala on taiteen maisteri ja filosofinen praktikko.
Elisen luotsaamissa Ajatusrinki-tapahtumissa ja -ryhmissä eri ikäiset ihmiset lapsista vanhuksiin vaihtavat ajatuksia itseään askarruttavista filosofisista kysymyksistä. Elise toimii filosofian parissa myös aktiivisesti Filo – Filosofiaa lapsille, nuorille ja yhteisöille ry:ssä.

www.ajatusrinki.fi

Koulutusanalyytikko Harri Hyyppä pitää erikoisen työpajan: social dreaming!

Social Dreaming työpaja - Vastarytminen tila ajattelun alustana Unen ulottuvuudet ovat monet. Olemme kaikki unen lapsia - kahden maailman, tietoisen ja sivuutetun rajalla. Tietoisuus nousee unesta, ajattelumme ja ymmärryksemme sen myötä. Unien yhteisöllinen jakaminen, Social Dreaming (SD), on uusi työote, joka tutkii unien merkitysmaailmaa ja sen ajankohtaisia ja kulttuurisia ulottuvuuksia. Se on vastarytminen tila, joka nostaa unen "äänen ja katseen" tutkimuksen kohteeksi. www.od1.fi

Filosofiapäiven emäntä, yrittäjä ja pianisti Leena Immonen

Leena toimii Filosofiapäivien juontajana ja yhteyshenkilönä. Leena pitää miehensä, kirjailija Alexander Jalon kanssa hauskan ja ajatuksia herättävän pianokonsertin, jossa hän soittaa mm Einojuhani Rautavaaran Etydit. Ne käsittelevät intervalleja, joista löytyy hauskoja tarinoita. Alexander kertoo intervallien metafyysiestä ulottuvuudesta ja muuttaa käsityksesi musiikin merkityksestä maailmassa.

Leenan yritys, erikoismatkatoimisto: www.saaritours.fi